Strona główna
Fundacja na Temat - Pracownia profilaktyki i terapii uzależnień
Fundacja na Temat - Pracownia profilaktyki i terapii uzależnień

Usługi zdrowotne

Fundacja na Temat - Pracownia profilaktyki i terapii uzależnień

09-402, Płock, 3 Maja 9

uzaleznienia-plock.pl
Fundacja Na Temat - Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień to organizacja specjalizująca się w terapii grupowej dla osób uzależnionych oraz prowadzeniu kampanii społecznych i programów wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kluczowym aspektem działalności fundacji jest profilaktyka uzależnień, mająca na celu zapobieganie nałogom. Realizowane projekty są współfinansowane ze środków samorządowych. Działania fundacji obejmują programy wsparcia dla osób uzależnionych i ich bliskich, profilaktykę skierowaną do dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz warsztaty i szkolenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.